Przedsiębiorcy oraz pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie do studiów podyplomowych Akademia Trenera Biznesu – rozwój umiejętności profesjonalnych wg metodologii JAK-MD™. Informacje na temat opcji korzystania z bonów znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP.

Zachęcamy do korzystania z tego atrakcyjnego narzędzia wsparcia dla kadr MŚP.