Zgłoszenie do Akademii Trenera Biznesu JAK-MD™

Home  >>  Zgłoszenie do Akademii Trenera Biznesu JAK-MD™

[contact-form-7 id=”185″ title=”Zgłoszenie”]

Opłata za udział w Akademii:

Czesne wynosi 5900 zł + VAT za cały program

Płatności za uczestnictwo w będą miały miejsce w czterech transzach:

  • I transza w wysokości 200 zł + VAT płatna przy zapisach do Akademii
  • II transza 1900,00 zł + VAT płatna do dnia rozpoczęcia szkoleń,
  • III transza w wysokości 1900,00 zł + VAT do końca 3. miesiąca szkoleń,
  • IV transza w wysokości 1900,00 zł + VAT do końca 6. miesiąca szkoleń.

Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 12 osób.