Kadra Akademii Trenera Biznesu JAK-MD™

Agnieszka Grys

Trener, coach PCC ICF,  mentor. Od roku 2006 kieruje firmą szkoleniową Jak-Marketing Dialog. Prowadzi szkolenia i procesy coachingowe dla menedżerów wyższego i średniego szczebla, dla zespołów handlowych i trenerów wewnętrznych organizacji. Zrealizowała ponad 2000 dni szkoleniowych dla firm z branży finansowej, FMCG, B2B. Prócz szkoleń i coachingu prowadzi także doradztwo biznesowe, ocenę pracowniczą, oceny kompetencji i potencjału rozwojowego metodą Development Center, rekrutuje metodą Assessment Center.

Współtworzy i przeprowadza programy szkoleniowe z zakresu zarządzania kompetencjami, sprzedaży, rozwoju zawodowego, motywacji i coachingu. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, rozmów coachingowych. Wykłada i współtworzy program elitarnych studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu – Studia Podyplomowe „COACHING MENEDŻERSKI. Nowoczesne narzędzie rozwoju osobistego, zespołu i organizacji”. Autorka programu i mentorka Akademii Trenera Biznesu wg metodologii JAK-MD™, realizowanej jako studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim.

Ewa Bareła

Trener biznesu, coach ACC ICF, konsultant testu Kompas Kariery. Prowadzi executive & business coaching, szkolenia i procesy coachingowe dla menedżerów wyższego i średniego szczebla, dla trenerów wewnętrznych organizacji z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich, coachingowych i trenerskich oraz z organizacji pracy.

Od 20 lat pracuje z ludźmi z różnych środowisk (biznesowych, naukowych, korporacyjnych) w dziedzinie rozwoju osobistego, zawodowego, w obszarze planowania ścieżki kariery, zarządzania efektywnością własną, zarządzania zespołami i projektami. Wykładowca i współautorka programu elitarnych studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu –  „COACHING MENEDŻERSKI – nowoczesne narzędzie rozwoju osobistego, zespołu i organizacji”. Prowadzi również wykłady dla studentów studiów podyplomowych „Zarządzanie zasobami ludzkimi” na UE w Poznaniu.

Kinga Wdowicka

Trener, coach ICC. Od 11 lat tworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu: rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Specjalizuję się w tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, mentoringowych, ścieżek kariery, ma również doświadczenie w realizacji projektów DC. Pomaga rozwijającym się firmom i ich pracownikom w naturalnym procesie przechodzenia zmian. Prowadzi sesje executive coachingu, biznes coachingu oraz life coachingu.

Jacek Kania

Trener, doradca biznesowy, coach. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w firmach z branży odzieżowej. Pracował jako handlowiec, koordynator i menadżer sprzedaży w strukturach korporacyjnych. Przede wszystkim praktyk, który rozumie procesy biznesowe oraz widzi szanse i problemy człowieka funkcjonującego we współczesnych organizacjach. Od 10 lat trener biznesu i coach. Współwłaściciel firmy szkoleniowej, w ramach której prowadzi szkolenia i doradztwo dla menedżerów wyższego i średniego szczebla, dla zespołów sprzedażowych i trenerów wewnętrznych organizacji.

Jako trener specjalizuje się w przygotowywaniu i prowadzeniu projektów szkoleniowych w obszarze szeroko rozumianego przywództwa i zarządzania, sprzedaży, obsługi klienta oraz innych, związanych z efektywnością indywidualną i zespołową. Jako konsultant zajmuje się m.in. zarządzaniem zasobami ludzkimi, psychologią sprzedaży i współpracy z klientem zewnętrznym oraz wewnętrznym. Zrealizował ponad 1000 dni szkoleniowych dla firm z branży finansowej, FMCG, B2B. Jest także trenerem narzędzi FRIS i DISC.

Współautor i prowadzący zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu – Studia Podyplomowe  „Coaching menedżerski. Nowoczesne narzędzie rozwoju osobistego, zespołu i organizacji”. Autor Akademii Trenera Biznesu wg metodologii JAK-MD™, realizowanej jako studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim.

Piotr Ławacz

Partner rozwoju osobistego. Coach ACC ICF, trener i konsultant. Szkoli od ponad 20 lat. Przeprowadził około 1900 dni szkoleń i warsztatów. Pracuje z zarządami, kadrą kierowniczą różnego szczebla, specjalistami i pracownikami dużych, średnich i małych firm, instytucji państwowych, społecznych i samorządowych. Wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz na podyplomowych studiach trenerskich przy Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i na Podyplomowym Studium Zrządzania Personelem przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

dr Piotr Mikosik

Coach ICC i konsultant. Wykładowca: prowadzi zajęcia z zarządzania strategicznego, zarządzania procesami oraz innowacyjnych metod rozwoju organizacji. Jego zainteresowania naukowe oraz zawodowe związane są z poprawą efektywności zarządzania organizacjami oraz doskonaleniem efektywności własnej pracownika. Obecnie prowadzi badania naukowe w obszarze wdrażania Zrównoważonej Karty Wyników i metod pomiaru efektywności szkoleń i innych działań rozwojowych firm.

Urszula Skrok-Kuczera

Ukończyła Telekomunikację na Politechnice Poznańskiej i Psychologię w Zarządzaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowany (BSI) Audytor wiodący systemu zarządzania jakością według ISO 9000-2000. Posiada Certyfikat PMI „Project management foundations” i „Project schedule and cost management”. Członek International Coach Federation (ICF Global i ICF Polska).

Jej wykształcenie i doświadczenie tworzą wypadkową jej stylu trenerskiego. Z jednej strony miękkie humanistyczne pogłębianie problemów i praca z postawami uczestników, a z drugiej inżynierska precyzja w planowaniu i realizacji.

prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Doktor habilitowany w dziedzinie Nauk o Zarządzaniu (16.04.2012). Tytuł rozprawy: „Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji”. Doktor Nauk Ekonomicznych w Dziedzinie Nauk o Zarządzaniu (01.07.1999). Temat doktoratu: „Wewnętrzne wyznaczniki sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa”, praca napisana pod kierunkiem naukowym prof. zw. dr hab. Marcina Bielskiego. Autor ponad czterdziestu artykułów i opracowań naukowych. Uczestniczył w szeregu konferencjach i seminariach. Odbyte staże naukowe w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Jego obszarami specjalizacji to zarządzanie strategiczne, metody i techniki zarządzania, zarządzanie personelem.

dr Maria Czajkowska

Adiunkt w Katedrze Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia na specjalności Zarządzanie Personelem. Zajmuje się społecznymi i psychologicznymi aspektami zarządzania. Obroniła rozprawę doktorską pt. „Społeczno-kulturowe czynniki rozproszenia władzy w uczelni publicznej (na przykładzie uczelni łódzkich)” napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Czesława Sikorskiego. Jej zainteresowaniami naukowymi są m.in. kultura organizacyjna, władza w organizacji, zachowania ludzi w organizacji w tym komunikacja, rozwiązywanie konfliktów.

Anna Michałkiewicz

Jestem osobą ciekawą świata, otwartą na wiedzę, przygody, nowe zadania. Lubię pracować zespołowo, ale chętnie podejmuję też indywidualne wyzwania. Interesują mnie ludzie, ich zachowania i relacje. W mojej pracy staram się łączyć wiedzę psychologiczną z wiedzą z zakresu zarządzania. Moją specjalnością są systemy oceniania okresowego pracowników, kształtowanie ich postaw oraz psychospołeczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.

Olga Samuel-Idzikowska

Od 2006 roku buduję swoje doświadczenie trenerskie pracując z ludźmi z różnorodnych grup społecznych, towarzysząc im w szeroko rozumianym rozwoju osobistym. W 2014 roku ukończyłam roczny kurs trenerski, zakończony certyfikatem wydanym przez Marschall Polska oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Obszarem moich zainteresowań są przede wszystkim kompetencje psychospołeczne, zachowania ludzi w organizacji, zarządzanie sobą w czasie, sposoby radzenia sobie ze stresem, programowanie neurolingwistyczne, coaching oraz rozwój kompetencji menadżerskich. We wszystkich wymienionych obszarach prowadzę szkolenia i warsztaty. Współpracuję z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie od pięciu lat prowadzę zajęcia i wykłady ze studentami. Dążąc do ciągłego rozwoju zawodowego w 2016 roku rozpoczęłam studia doktoranckie III stopnia w zakresie Nauk o Zarządzaniu na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2013 roku jestem certyfikowanym coachem International Coaching Community (ICC). Od kwietnia 2015 roku jestem certyfikowanym coachem Noble Manhattan Coaching (NMC).