Opis Akademii Trenera Biznesu JAK-MD™

Program studiów Akademia Trenera Biznesu wg metodologii JAK-MD™ dostarcza wszystkich kluczowych umiejętności, które pozwalają na efektywną pracę w zawodzie trenera biznesu i rozwoju osobistego.

Celem Akademii Trenera Biznesu JAK-MD™ jest dostarczenie pełnej i zintegrowanej wiedzy oraz umiejętności pozwalających słuchaczom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód trenera. Program  jest kierowany zarówno do osób, które nie mają doświadczeń trenerskich jak i tych, którzy już z grupami już pracowali.  Pozwala poznać podstawowe  zagadnienia  jak analiza potrzeb szkoleniowych klienta czy przygotowanie do szkoleń pracy z grupą szkoleniową, które mają wpływ na efektywność procesu uczenia oraz nabyć umiejętność tworzenia programów szkoleń. Wyposaża w narzędzia niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i poprowadzenia atrakcyjnego szkolenia oraz zmierzenia jego efektywności. Uczy umiejętności budowania własnego wizerunku oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami występującymi na sali szkoleniowej. Doskonali kompetencje analizy potrzeb szkoleniowych, projektowania i prowadzenia szkoleń, ich ewaluacji, rozwija świadomość procesu grupowego oraz kontekstów psychologicznych i biznesowych. Pokazuje także metodę coachingu zespołowego, moderacji w pracy z grupą. Dodatkowo uczestnicy będą mieli okazję poznać sposoby zdobywania i utrzymywania klientów oraz zawierania korzystnych umów.

Zajęcia prowadzone są głównie w formie warsztatowej. W trakcie zajęć wykorzystywane są aktywne formy dydaktyczne: warsztaty, case studies, ćwiczenia, dyskusje oraz symulacje i wymiana wzajemnych doświadczeń.

Program prowadzony jest metodologią Akademii Trenera Biznesu JAK-MD™.

Trenerami  są profesjonalni praktycy z bardzo dużym doświadczeniem pracy trenerskiej w biznesie.

 

JAK-Marketing Dialog

ul. Poniatowskiego 17/9
95-200 Pabianice
+48 504 044 108
+48 502 514 765
biuro@jak-md.pl

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
nr 2.10/00051/2010