AKADEMIA TRENERA BIZNESU JAK-MD

Warunkiem uczestnictwa w Akademii jest:

  • ukończenie studiów magisterskich oraz przynajmniej rok pracy zawodowej lub
  • ukończenie studiów licencjackich lub inżynierskich i przynajmniej trzy lata pracy zawodowej lub
  • ukończenie szkoły średniej oraz sześć lat doświadczenia zawodowego

oraz pozytywne przejście procesu rekrutacji. Podczas procesu rekrutacji sprawdzana jest:

  • motywacja do uczestnictwa w projekcie,
  • możliwość zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w obecnej lub przyszłej pracy zawodowej.

W wybranych sytuacjach Akademia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia indywidualnych rozmów rekrutacyjnych z kandydatami.

Organizacja zjazdów
Program Akademii  realizowany jest w trakcie 11 weekendowych zjazdów. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele lub piątki, soboty  w godzinach od 8.00 do 18.00., Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany terminów zjazdów z przyczyn losowych o czym uczestnicy zostaną poinformowani co najmniej 3 dni robocze przed ich rozpoczęciem.

Plany poszczególnych zjazdów zamieszczane są na bieżąco przy wybranej edycji.

Materiały dydaktyczne
Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców.  Są to opracowania autorskie, akty prawne, konspekty oraz przykłady do samodzielnego rozwiązywania. Materiały te, zawierające przykłady z praktyki gospodarczej, są często pomocne w późniejszej pracy zawodowej.

Certyfikat  i warunki ukończenia

  • certyfikat Akademii Trenera Biznesu wg metodologii JAK-MD

Warunkiem ukończenia Akademii  jest uzyskanie pozytywnej oceny z pracy końcowej lub zdanie egzaminu końcowego, który może mieć charakter projektu praktycznego.

Opiekun kierunku

Opiekun kierunku jest gwarantem, że każdy słuchacz:

  • na bieżąco otrzymuje wszelkie informacje na temat studiów i ich organizacji
  • ma zapewniony dostęp do materiałów dydaktycznych
  • ma stały kontakt z kierownikiem projektu i wykładowcami.

Szczegółowe pytania dotyczące procesu rekrutacji prosimy kierować na adres: biuro@jak-md.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

AKADEMIA TRENERA BIZNESU – ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNYCH WG METODOLOGII JAK-MD

Warunkiem uczestnictwa w Studiach podyplomowe
Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje i zdobyć nowy zawód, praktyków chcących podbudować swoje doświadczenie zawodowe formalnym wykształceniem oraz dla osób pragnących zaktualizować posiadaną wiedzę.

Organizacja zjazdów
Program studiów podyplomowych przy Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Zarządzania  realizowany jest w trakcie 11 weekendowych zjazdów. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 18.00.

Plany poszczególnych zjazdów zamieszczane są na bieżąco przy wybranej edycji.

Materiały dydaktyczne
Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców.  Są to opracowania autorskie, akty prawne, konspekty oraz przykłady do samodzielnego rozwiązywania. Materiały te, zawierające przykłady z praktyki gospodarczej, są często pomocne w późniejszej pracy zawodowej.

Świadectwo i warunki ukończenia
Absolwenci otrzymują:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uzyskanie pozytywnej oceny z pracy końcowej lub zdanie egzaminu końcowego, który może mieć charakter projektu praktycznego.

Opiekun kierunku

Opiekun kierunku jest gwarantem, że każdy słuchacz: