Warunki uczestnictwa w Akademii Trenera Biznesu JAK-MD™

 • ukończenie studiów magisterskich oraz przynajmniej rok pracy zawodowej lub
 • ukończenie studiów licencjackich lub inżynierskich i przynajmniej trzy lata pracy zawodowej lub
 • ukończenie szkoły średniej oraz sześć lat doświadczenia zawodowego
 • oraz pozytywne przejście procesu rekrutacji.

Podczas procesu rekrutacji sprawdzana jest:

 • motywacja do uczestnictwa w projekcie,
 • możliwość zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w obecnej lub przyszłej pracy zawodowej.

W wybranych sytuacjach Akademia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia indywidualnych rozmów rekrutacyjnych z kandydatami.

Organizacja zjazdów

Program Akademii  realizowany jest w trakcie 11 weekendowych zjazdów. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele lub piątki, soboty  w godzinach od 8.00 do 18.00., Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany terminów zjazdów z przyczyn losowych o czym uczestnicy zostaną poinformowani co najmniej 3 dni robocze przed ich rozpoczęciem.

Plany poszczególnych zjazdów zamieszczane są na bieżąco przy wybranej edycji.

Materiały dydaktyczne

Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców.  Są to opracowania autorskie, akty prawne, konspekty oraz przykłady do samodzielnego rozwiązywania. Materiały te, zawierające przykłady z praktyki gospodarczej, są często pomocne w późniejszej pracy zawodowej.

Certyfikat i warunki ukończenia

Warunkiem ukończenia Akademii  jest uzyskanie pozytywnej oceny z pracy końcowej lub zdanie egzaminu końcowego, który może mieć charakter projektu praktycznego.

Osoby, które pomyślnie zakończą cykl edukacyjny otrzymają:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Łódzki, uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w języku polskim i – na życzenie – w języku angielskim,
 • certyfikat Akademii Trenera Biznesu wg metodologii JAK-MD™ wystawiony przez firmę JAK-Marketing Dialog.

Opiekun kierunku

Opiekun kierunku jest gwarantem, że każdy słuchacz:

 • na bieżąco otrzymuje wszelkie informacje na temat studiów i ich organizacji
 • ma zapewniony dostęp do materiałów dydaktycznych
 • ma stały kontakt z kierownikiem projektu i wykładowcami.

Szczegółowe pytania dotyczące procesu rekrutacji prosimy kierować na adres: biuro@jak-md.pl