Zapraszamy na edycję Akademii Trenera Biznesu JAK-MD™, która rozpocznie się w październiku 2017 roku.

Czas trwania:

JAK-MD zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie Akademii jest uzależnione od liczby kandydatów.
Pracujemy w grupach maksymalnie 14 osobowych.

Opłata za uczestnictwo: czesne wynosi 5900 zł + VAT za cały program

Płatności za uczestnictwo w Akademii Trenera Biznesu będą miały miejsce w czterech transzach:

Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 10 osób.