Rekrutacja Akademii Trenera Biznesu JAK-MD™: edycja październik 2017

Home  >>  Rekrutacja Akademii Trenera Biznesu JAK-MD™: edycja październik 2017

Zapraszamy na edycję Akademii Trenera Biznesu JAK-MD™, która rozpocznie się w październiku 2017 roku.

Czas trwania:

  • 220 godzin (11 zjazdów)
  • zajęcia rozpoczynają się w październiku 2017 r.
  • zajęcia kończą się w czerwcu 2018 r.
  • zjazd nr 1: październik 2017 r.

JAK-MD zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie Akademii jest uzależnione od liczby kandydatów.
Pracujemy w grupach maksymalnie 14 osobowych.

Opłata za uczestnictwo: czesne wynosi 5900 zł + VAT za cały program

Płatności za uczestnictwo w Akademii Trenera Biznesu będą miały miejsce w czterech transzach:

  • I transza w wysokości 200 zł netto + VAT płatna przy zapisach do Akademii,
  • II transza 1900,00 zł netto + VAT płatna do 25.10.2017 r.,
  • III transza w wysokości 1900,00 zł netto + VAT do 30.12.2017 r.,
  • IV transza w wysokości 1900,00 zł  netto + VAT do 30.03.2018r..

Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 10 osób.